Digitale nieuwsbrief Staples december 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Hier komt een stukje tekst om de gebruiker te verleiden om
de nieuwsbrief te openen.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 4| jaargang 6 | december 2021
IN DIT NUMMER:
1. Volledige indexatie pensioen per 1 januari 2022
2. Jaaropgaaf en pensioenspecificatie
3. Pensioenwebinar krijgt vervolg in 2022
4. Financiële postie van het fonds
5. Wordt lid van de vereniging gepensioneerden buhrmann/ce/staples (VGB)
6. Dank voor uw deelname aan ons onderzoek
Fijne feestdagen!
Het bestuur van uw pensioenfonds wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2022. In deze digitale nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van 2021. 
 
Volledige indexatie pensioen per 1 januari 2022
De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om de pensioenen volledig te indexeren. We verhogen de pensioenen van alle deelnemers met 4,00%.

Voor onze deelnemers geldt de prijsindex als maatstaf voor het indexeren van de pensioenen. Deze is per 1 januari 2022 3,28%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2022 met 4,00% te verhogen (= 3,28% volledige indexatie + 0,72% inhaalindexatie).

Om te kunnen indexeren moet het bestuur rekening houden met wettelijke regels. We mogen pas volledig indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 123,3%. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 127,2%, en is daarom hoog genoeg om volledig te kunnen indexeren plus een inhaaltoeslag. We hebben dit resultaat dankzij een hoge beleidsdekkingsgraad weten te behalen. We zijn als bestuur blij met dit resultaat. 
Toeslagbeleid
Jaaropgaaf en pensioenspecificatie
Hebt u in 2021 pensioenuitkering van ons ontvangen? Dan vindt u eind januari onder Mijn documenten in MijnStaplesPensioen uw jaaropgave 2021. 
Op uw jaaropgaaf ziet u onder andere hoeveel pensioen u in 2021 van ons hebt ontvangen en hoeveel belasting en premies zijn afgedragen. De jaaropgaaf 2021 sturen wij mee met uw pensioenspecificatie 2022.

Eind december vindt u hier de betaaldata 2022. 
MijnStaplesPensioen
Pensioenwebinar krijgt vervolg in 2022
Op woensdag 15 december organiseerden we onze derde pensioenwebinar van dit jaar. Met in totaal 71 aanmeldingen was het ook in 2021 weer een succes. Reden genoeg om volgend jaar nieuwe webinars te organiseren. 
Tijdens het webinar geven we uitleg over hoe pensioen werkt, hoe onze regeling eruit ziet en welke keuzes u hebt binnen de regeling. Gaat u bijna met pensioen en wilt u meer weten over keuzes rondom pensionering? Of wilt u gewoon meer weten over onze pensioenregeling? En wanneer u bijvoorbeeld in actie moet komen voor uw pensioen? Dan raden we u aan om een keer deel te nemen aan het webinar. 

Woensdag 9 maart 2022 organiseren we het volgende webinar
Deelnemen is heel eenvoudig en volledig anoniem. Klik op de link hieronder om u direct in te schrijven voor het volgende webinar.
Schrijf u hier in!
Financiële postie van het fonds
Beleidsdekkingsgraad is eind november gestegen naar 127,2%. De actuele dekkingsgraad is licht gedaald naar 130,6%. 
Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.  

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 13,2% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 112,6%. De actuele dekkingsgraad is met 130,6% een stuk hoger dan de vereiste dekkingsgraad.
Financiële positie
Wordt lid van de vereniging gepensioneerden buhrmann/ce/staples (VGB)
De VGB is opgericht op 3 januari 2002 en telt ruim 1.000 leden. De vereniging heeft met diverse belanghebbende overkoepelende organisaties goede netwerkcontacten om haar doelstellingen uit te dragen.
De belangrijkste doelstelling van deze vereniging is: het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn. In het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples (voorheen Stichting Pensioenfonds Corporate Express). En het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiële leden. 
Klik hier en wordt lid!
Dank voor uw deelname aan ons onderzoek
Eind september 2021 vroegen we u om deel te nemen aan ons risicobereidheidsonderzoek. We wilden van u weten hoe u aankijkt tegen zekerheid en risico‚Äôs als het gaat om uw pensioen. 
In totaal hebben 862 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. We zijn u hier zeer dankbaar voor. Uw mening geeft  ons belangrijke input om de koers van het fonds naar de toekomst toe vast te kunnen stellen.
Belangrijkste uitkomsten
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples
Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst. 

Bekijk ons  privacybeleid om meer te weten te komen over hoe wij met uw gegevens omgaan.
Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven