Uw pensioen wordt verhoogd per 1 januari 2019.

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Uitgave 3 | jaargang 2 | december 2018
IN DIT NUMMER:
1. Verhoging pensioen per 1 januari 2019
2. Beleidsdekkingsgraad 123,5%
3. AOW-leeftijd niet omhoog in 2024
4. Activeer uw account op Mijn Staples Pensioen
5. Nieuwsberichten op de website
Fijne feestdagen
Het bestuur van uw pensioenfonds wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

In deze digitale nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van 2018.
 
Verhoging pensioen per 1 januari 2019
De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om  de volledige toeslag te verlenen. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers worden verhoogd met 1,68%. Daarnaast heeft het fonds besloten om een inhaaltoeslag van 0,16% toe te kennen. 
Bij het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 121,9%. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 123,5%, dat is hoog genoeg om de volledige toeslag te verlenen.De toeslag van 1,68% staat gelijk aan de stijging van de prijzen volgens de Consumentenprijsindex van het CBS.

Naast de jaarlijkse toeslag wordt per 1 januari 2019 een inhaaltoeslag van 0,16% toegekend. Hiermee wordt een deel van de gemiste toeslag uit het verleden ingehaald.
 
Het uiteindelijke toeslagbesluit wordt altijd genomen door het bestuur. Lees meer over het toeslagbeleid op de website. 
Lees verder
 
Beleidsdekkingsgraad 123,5%
Het pensioenfonds moet voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Als maatstaf hiervoor geldt de beleidsdekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad bij Pensioenfonds Staples was eind november 123,5%. Financieel staat het pensioenfonds dus stevig in de schoenen, voor nu en voor de toekomst.

De overheid stelt een vereiste dekkingsgraad vast per pensioenfonds. Voor Pensioenfonds Staples is deze ongeveer 116,3%. Sinds juli 2017 ligt de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples boven de vereiste dekkingsgraad. 
Lees verder
 
                    
AOW-leeftijd niet omhoog in 2024
De AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2024. Daarmee blijft de AOW-leeftijd in de jaren 2022, 2023 en 2024 gelijk. 
Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Blijven mensen gemiddeld langer leven? Dan gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog. In 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Ook in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden, omdat de levensverwachting ongeveer gelijk is gebleven.

Gaat u eerder met pensioen dan uw AOW-leeftijd?
Houd er met uw financiële planning dan rekening mee dat de AOW-leeftijd nog kan opschuiven. U kunt dan te maken krijgen met een gat in uw inkomen. Wilt u eerder met pensioen? Bekijk dan goed welke gevolgen de AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. Op de website van de Sociale verzekeringsbank (www.svb.nl) kunt u berekenen wat uw verwachte AOW-leeftijd is.
Lees meer over AOW op de website
 
Activeer uw account op Mijn Staples Pensioen
Als er digitale post klaarstaat in Mijn Staples Pensioen, dan krijgt u daar een e-mailnotificatie van. Daarvoor moet u wel uw e-mailadres vastleggen in MijnStaplesPensioen.
Via de website www.pensioenfondsstaples.nl logt u in op Mijn Staples Pensioen. Hiervoor gebruikt u uw DigiD. Op Mijn Staples Pensioen vindt u onder andere een overzicht van uw pensioengegevens en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.
Lees meer berichten op de website
Op de website plaatsen we regelmatig nieuwsberichten en updates.
Een gesloten pensioenfonds per 1 juli 2018
Nu er geen nieuw pensioen meer wordt opgebouwd in Pensioenfonds Staples, gaat het pensioenfonds verder als een zogenoemd gesloten pensioenfonds. Een gesloten pensioenfonds kan zelfstandig voortbestaan. 

Nieuwe regels voor kleine pensioenen
Als u vaak van baan wisselt, is het mogelijk dat u veel kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenfondsen hebt. Deze kleine pensioenen worden vaak afgekocht en horen dan niet meer bij het latere pensioen. De overheid heeft daarom de regels voor kleine pensioenen per 1 januari 2019 veranderd.

Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples

Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst.

Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven