Uw pensioen wordt verhoogd per 1 januari 2018.

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Uitgave 3 | jaargang 2 | december 2017
IN DIT NUMMER:
1. Verhoging pensioen per 1 januari 2018
2. Positieve ontwikkeling financiële positie
3. Uw pensioenuitkering in 2018
4. Bouwt u nog pensioen op?
5. Nieuwsberichten op de website
Fijne feestdagen
Het bestuur van uw pensioenfonds wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018.

In deze digitale nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van 2017.
 
Verhoging pensioen per 1 januari 2018
De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om bijna volledig toeslag te verlenen. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers worden verhoogd met 1,29% en die van actieve deelnemers met 1,50%. Dit komt overeen met 96% van de maatstaf.
Met het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een dekkingsgraad van 122%. Eind november was de dekkingsgraad 121,4%, dus net niet hoog genoeg om volledig toeslag te kunnen verlenen.

Het uiteindelijke toeslagbesluit wordt altijd genomen door het bestuur. Lees meer over het toeslagbeleid op de website. 
Lees verder
 
Positieve ontwikkeling financiële positie
Het pensioenfonds moet voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Als maatstaf hiervoor geldt de beleidsdekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad bij Pensioenfonds Staples was eind november 121,4%. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is 106%. Financieel staat het pensioenfonds dus stevig in de schoenen, voor nu en voor de toekomst.

De overheid stelt een vereiste dekkingsgraad vast per pensioenfonds. Voor Pensioenfonds Staples is deze ongeveer 116%. Sinds juli 2017 ligt de dekkingsgraad van Pensioenfonds Staples boven deze vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad per eind december 2017 nog steeds hoger ligt dan vereist, dan vervalt het herstelplan.
Lees verder
 
Uw pensioenuitkering in 2018
Ontvangt u al pensioen? Dan is de hoogte van uw pensioen in 2018 misschien anders dan in 2017.
Ten eerste wordt uw pensioen verhoogd door toeslag. Het bruto bedrag wordt daardoor hoger. Ten tweede betaalt u misschien een ander bedrag aan belasting en premies dan u gewend was.
Het netto pensioen dat u op uw bankrekening ziet kan hierdoor anders zijn dan in 2017. U ontvangt in januari uw nieuwe pensioenspecificatie, waarop u kunt zien wat er veranderd is.

Wilt u weten op welke data uw pensioen volgend jaar wordt uitgekeerd? Klik dan hieronder op 'Betaaldata'.
Betaaldata
 
Hoe bouwt u pensioen op vanaf 1 januari 2018?
In 2018 wijzigen er een aantal zaken die invloed kunnen hebben op uw pensioen.
Pensioenleeftijd gelijk, opbouwpercentage omlaag
De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Daarom verhoogt de overheid de pensioenrichtleeftijd vanaf 2018 verder naar 68 jaar. Pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om de pensioenleeftijd in het reglement ook te verhogen naar 68 jaar. Ze mogen dan hetzelfde opbouwpercentage blijven hanteren. Ze kunnen er ook voor kiezen om de pensioenleeftijd op 67 jaar te houden, maar dan moet het opbouwpercentage worden verlaagd.

Pensioenfonds Staples heeft ervoor gekozen om de pensioenleeftijd van 67 jaar in de regeling te behouden. Het opbouwpercentage wordt daardoor verlaagd van 1,875% naar 1,738%. De verlaging van het opbouwpercentage geldt voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2018 opbouwt. De wijziging heeft geen invloed op het pensioen dat u tot 1 januari 2018 hebt opgebouwd. 
Voor dit besluit is het bestuur nog in afwachting van een definitief akkoord van de sociale partners.
  
Lees verder op de website.
 
Omrekenfactoren
We gebruiken omrekenfactoren om uw pensioen te berekenen als u bijvoorbeeld eerder met pensioen wilt, of als u kiest voor eerst een hoger en daarna een lager pensioen. Deze factoren wijzigen per 1 januari 2018. Hierdoor kan uw pensioenuitkering anders worden dan u eerder had berekend. In de pensioenplanner in MijnStaplesPensioen kunt u bekijken wat deze wijziging voor uw pensioen betekent.

Franchise
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. U bouwt over de franchise geen pensioen op in verband met de AOW-uitkering die u van de overheid gaat ontvangen. In 2018 is de franchise € 13.344,- bruto per jaar.
 
Lees meer berichten op de website
Op de website plaatsen we regelmatig nieuwsberichten en updates.

Leg uw e-mailadres vast in Mijn Staples Pensioen
Dan krijgt u voortaan een notificatie per e-mail als er berichten voor u klaarstaan.

Mijnpensioenoverzicht.nl bijgewerkt
Op deze website van de overheid kunt u het opgebouwde pensioen bij uw oude en huidige werkgever(s) zien. De bedragen op de website zijn bijgewerkt.

Welk pensioentype ben jij?
Ontdek het op de website van De Tijd van je Leven, een initiatief van de Pensioenfederatie. De website is gericht op (jonge) mensen die graag wat meer willen weten over pensioen. 
 
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples

Pensioenfonds Staples verzorgt de pensioenregeling voor medewerkers van Staples en aangesloten ondernemingen die voor 1 januari 2015 al deelnamen aan de pensioenregeling van het fonds. Het fonds wil voor alle belanghebbenden een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn. Daarom voert het bestuur een solide financieel beleid en toetst het of afspraken voldoen aan wet- en regelgeving. Het pensioen is niet alleen een voorziening voor uw oude dag. Mocht u iets overkomen, dan voorziet een pensioenregeling gewoonlijk ook in een voorziening voor uw partner. Ook als u arbeidsongeschikt raakt, is in uw pensioenregeling een voorziening opgenomen die er in bepaalde gevallen voor zorgt dat u wel pensioen blijft opbouwen. 

Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven