‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 1 | jaargang 5 | juli 2020
IN DIT NUMMER:
1. Terugblik 2019
2. Zelfstandig 
3. Uw gegevens op één pagina
4. Beleidsdekkingsgraad 113,1%
5. Update pensioenakkoord
6. Haalbaarheidstoets 2020          
Terugblik 2019
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Staples is gepubliceerd. Benieuwd wat er in een jaar allemaal gebeurt bij een pensioenfonds en wat er wordt besproken? Lees dan het verkorte jaarverslag.
De digitale versie is nu al beschikbaar op de website van het pensioenfonds. Hebt u er voor gekozen om informatie van het pensioenfonds per post te ontvangen, dan krijgt u het verkorte jaarverslag in juli in de brievenbus. Op de website vindt u ook het volledige jaarverslag.
 Verkort jaarverslag

Volledig jaarverslag 
Zelfstandig
Het zelfstandig voortbestaan van het pensioenfonds sluit nog steeds aan bij de belangen van de deelnemers. Dat heeft onder meer te maken met de mogelijkheden om toeslag te verlenen. Dit was de uitkomst van een uitgebreide analyse die in 2019 heeft plaatsgevonden. 
Het pensioenfonds is sinds 1 juli 2018 een zogenoemd gesloten pensioenfonds. Er wordt geen pensioen meer in opgebouwd en er hoeft dus ook geen premie meer te worden betaald. In 2019 heeft de Commissie Toekomst daarom, net als in voorgaande jaren, een uitgebreide analyse gemaakt om na te gaan hoe het pensioenfonds het beste kan voortbestaan. 

Zowel de Commissie Toekomst als het bestuur concludeerde in 2019 dat voortzetting van het huidige fonds nog steeds de beste optie is. Het pensioenfonds houdt de komende tijd de vinger aan de pols, waarbij het belang van de deelnemers voorop staat. 

Meer lezen over de toekomst van het pensioenfonds? Klik dan op de button hieronder.
Uitgebreide Q&A over de toekomst van het pensioenfonds
Uw gegevens op één pagina
U kunt voortaan al uw communicatievoorkeuren via MijnStaplesPensioen beheren. Dit is gebruiksvriendelijker en veiliger.
Ook het aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief is daar nu ondergebracht. Op het e-mailadres dat u bij Mijn gegevens hebt ingevuld, ontvangt u voortaan de digitale notificaties en de digitale nieuwsbrieven. Wilt u deze berichten liever op een ander e-mailadres ontvangen, wijzig dan daar uw e-mailadres. 

Via de website www.pensioenfondsstaples.nl logt u in op MijnStaplesPensioen. Hiervoor gebruikt u uw DigiD.
 MijnStaplesPensioen
Beleidsdekkingsgraad 113,1%
De beleidsdekkingsgraad is eind juni gedaald naar 113,1%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 110,2%.
Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 14,7% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 114,7%. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende reserves zijn en iedereen ook bij financiële tegenvallers een pensioen uitbetaald krijgt. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt onder deze vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds beschikt op dit moment dus niet over voldoende financiële reserves.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
Financiële positie
Update pensioenakkoord 
Het kabinet, de werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden hebben het pensioenakkoord in de afgelopen periode verder uitgewerkt. Daardoor wordt nu langzamerhand duidelijker hoe het toekomstige pensioenstelsel eruit ziet – en dus ook wat het betekent voor u en voor het pensioenfonds.
Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving ingaat. Het streven is per 1 januari 2022. Daarna krijgen de arbeidsvoorwaardelijke overleggen, de pensioenfondsen en de uitvoeringsorganisaties (dus ook Blue Sky Group) nog de tijd om de nieuwe afspraken te vertalen naar hun eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden.

Nogmaals: er is op veel punten nog geen duidelijkheid. We volgen de ontwikkelingen dus op de voet.

Klik hieronder op de button voor alle feiten over het pensioenakkoord op een rij. 
Lees meer
Haalbaarheidstoets 2020: pensioenfonds geslaagd
Het pensioenfonds voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico's die daarbij gelden.
In 2015 heeft het bestuur de (lange termijn) risicohouding van het pensioenfonds vastgelegd. Hierbij zijn ondergrenzen voor het pensioenresultaat bepaald. Het verwachte pensioenresultaat wordt vervolgens elk jaar aan deze grenzen getoetst. Uit de uitkomsten van de toets blijkt dat het te verwachten pensioenresultaat voldoet aan de vooraf gestelde grenzen. Ook in slechtweerscenario blijft het resultaat binnen die grenzen. 

Klik voor meer informatie over de haalbaarheidstoets 2020 op de button hieronder. 
Haalbaarheidstoets 2020
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples

Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst. 

Bekijk ons privacybeleid om meer te weten te komen over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven