‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 1 | jaargang 5 | april 2020
IN DIT NUMMER:
1. Uw Uniform Pensioenoverzicht
2. Coronavirus: impact op het pensioenfonds
3. Pensioenbetalingen gaan door
4. Beleidsdekkingsgraad 115,5%
5. Mijn documenten als digitaal archief
Uniform Pensioenoverzicht begin mei in de mailbox of op de mat
Begin mei ontvangen alle deelnemers van het pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht. Op het overzicht vindt u het opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Staples.
U kunt het overzicht gebruiken om uw inkomen voor later in kaart te brengen. Hebt u ook pensioen bij andere werkgevers opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw andere pensioenen.

Op uw UPO staat dit jaar voor het eerst een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van uw totale pensioen dat u bij ons en eventueel elders hebt opgebouwd, inclusief uw AOW. 

Klik op de button hieronder voor meer informatie over deze verschillende scenariobedragen.
Lees verder
Coronavirus: impact op het pensioenfonds
Er is op dit moment veel nieuws over het coronavirus. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Graag delen wij enige relevante informatie met u.
Het nieuws over het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de financiële markten. Ook de waarde van de beleggingen van het Pensioenfonds Staples is hierdoor gedaald. Het effect op de actuele dekkingsgraad is tot nu toe negatief. Het beleid wordt echter afgestemd op de beleidsdekkingsgraad.

Op dit moment is er geen enkel effect op uw pensioenuitkering, uw opgebouwde aanspraken of het recht op partner- en wezenpensioen. Pas als de beleidsdekkingsgraad van een fonds langdurig onder het vereiste niveau is, kan er sprake van verplichte korting op aanspraken of uitkeringen zijn. Op basis van het huidige dieptepunt zou het Pensioenfonds Staples in 2021 nog niet hoeven te korten.
Lees meer
Pensioenbetalingen gaan door
Deze maand betaalden we weer zo’n € 2 miljoen netto aan pensioenuitkeringen uit.
Medewerkers van het pensioenfonds werken momenteel vanuit huis om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de pensioenuitkeringen ook tijdens de coronacrisis op de 22ste van de maand uit te betalen. 

Op de foto: Noud (Mid-Office Pensioenen, de afdeling verantwoordelijk voor de pensioenuitkeringen) vanuit zijn thuiswerkplek in Utrecht.
Beleidsdekkingsgraad 115,5%
De beleidsdekkingsgraad is eind maart gedaald naar 115,5%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 104,7%.
Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 15,0% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 115,0%. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende reserves zijn en iedereen ook bij financiële tegenvallers een pensioen uitbetaald krijgt. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt boven deze vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds beschikt dus over voldoende financiële reserves.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
Financiële positie
Mijn documenten als digitaal archief
Mijn documenten is uitgebreid met alle brieven die u van ons hebt ontvangen sinds 2018. Zo hebt u in MijnStaplesPensioen een overzichtelijk, digitaal archief tot uw beschikking.
Wilt u op de hoogte blijven van al uw digitale post? Laat dan onder Mijn gegevens uw e-mailadres achter. Dan kunnen wij u een e-mail sturen wanneer er post klaarstaat. 

Via de website
 www.pensioenfondsstaples.nl logt u in op MijnStaplesPensioen. Hiervoor gebruikt u uw DigiD.
Lees meer berichten op de website
Op de website plaatsen we regelmatig nieuwsberichten en updates.
Nieuw in MijnStaplesPensioen: rekeningnummer wijzigen en documenten uploaden via Mijn gegevens
We hebben het een stuk makkelijker gemaakt om wijzigen aan ons door te geven. Voortaan kunt u direct een rekeningnummer wijzigen en documenten en formulieren uploaden naar Pensioenservice.
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples

Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst. 

Bekijk ons privacybeleid om meer te weten te komen over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven