‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 4 | jaargang 4 | december 2019
IN DIT NUMMER:
1. Verhoging pensioen per 1 januari 2020
2. Beleidsdekkingsgraad 117,5%
3. Jaaropgave en pensioenspecificatie
4. Activeer uw account op MijnStaplesPensioen
Fijne feestdagen
Het bestuur van uw pensioenfonds wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.

In deze digitale nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van 2019.
 
Verhoging pensioen per 1 januari 2020
De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om gedeeltelijk toeslag te verlenen. De pensioenen van alle deelnemers worden verhoogd met 1,27%. 
Bij het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 122,5%. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 117,5%, dat is voldoende om gedeeltelijk toeslag te verlenen. De maatstaf voor toeslagverlening is de relatieve stijging van de (afgeleide) prijsindex over de periode oktober 2018 – oktober 2019. Deze stijging is 1,73%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2020 met 1,27% te verhogen (73,8% * 1,73%).

Lees meer over het toeslagbeleid op de website. 
Toeslagbeleid 7
 
Beleidsdekkingsgraad 117,5%
De beleidsdekkingsgraad is eind november licht gedaald naar 117,5%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 117,7%.
Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 15,3% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 115,3%. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende reserves zijn en iedereen ook bij financiële tegenvallers een pensioen uitbetaald krijgt. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt boven deze vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds beschikt dus over voldoende financiële reserves.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
Financiële positie
Jaaropgaaf en pensioenspecificatie
Hebt u in 2019 een pensioenuitkering van ons ontvangen? Dan ontvangt u eind januari uw jaaropgaaf 2019.
Op uw jaaropgaaf ziet u onder andere hoeveel pensioen u in 2019 van ons hebt ontvangen en hoeveel belasting en premies zijn afgedragen. De jaaropgaaf 2019 sturen wij mee met de pensioenspecificatie 2020.

U vindt uw jaaropgaaf vanaf eind januari ook terug in MijnStaplesPensioen, onder 'Mijn documenten'. 
Activeer uw account op MijnStaplesPensioen
Als er digitale post klaarstaat in MijnStaplesPensioen, dan krijgt u daar een e-mailnotificatie van. Daarvoor moet u wel uw e-mailadres vastleggen in MijnStaplesPensioen.
Via de website www.pensioenfondsstaples.nl logt u in op MijnStaplesPensioen. Hiervoor gebruikt u uw DigiD. Op MijnStaplesPensioen vindt u onder andere een overzicht van uw persoonlijke pensioengegevens en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.
Lees meer berichten op de website
Op de website plaatsen we regelmatig nieuwsberichten en updates.
Nieuw in MijnStaplesPensioen: rekeningnummer wijzigen en documenten uploaden via Mijn gegevens
We hebben het een stuk makkelijker gemaakt om wijzigen aan ons door te geven. Voortaan kunt u direct een rekeningnummer wijzigen en documenten en formulieren uploaden naar Pensioenservice.
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples

Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst. 

Bekijk ons privacybeleid om meer te weten te komen over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven