‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 3 | Jaargang 4 | donderdag, 7 november 2019
IN DIT NUMMER:
1. Ontdek de vernieuwingen in MijnStaplesPensioen
2. Bewijs van in leven zijn
3. Beleidsdekkingsgraad 118,3%
4. Pensioen3daagse
5. Wat als het mee-of tegenzit?
Ontdek de vernieuwingen in MijnStaplesPensioen
Vanaf nu kunt u een stuk makkelijker uw wijzigingen aan ons doorgeven.
  • Ontvangt u al pensioen? Dan kunt u uw rekeningnummer voortaan direct aanpassen onder Mijn gegevens.
  • Wilt u iets opsturen naar Pensioenservice? Dan kunt u onder Mijn gegevens direct uw documenten uploaden en naar Pensioenservice sturen. Dat scheelt weer een postzegel!
  • In het onlangs bereikte Pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt dan gepland. De nieuwe AOW-leeftijden zijn inmiddels verwerkt in MijnStaplesPensioen.
Lees meer
 
 
Bewijs van in leven zijn
Woont u in het buitenland terwijl u van ons pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties. 
Als u in het buitenland woont hebt u in oktober een verzoek ontvangen om het formulier 'Bewijs van in leven zijn' in te (laten) vullen en naar ons terug te sturen. 

Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om het stopzetten van uw pensioenuitkering te voorkomen. Lees hier op welke manieren u het formulier naar ons kunt sturen. 
Beleidsdekkingsgraad 118,3%
De beleidsdekkingsgraad is eind september licht gedaald naar 118,3%. De actuele dekkingsgraad is - na een aantal maanden gedaald te zijn - licht gestegen naar 114,9%
Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 15,1% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 115,1%. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende reserves zijn en iedereen ook bij financiële tegenvallers een pensioen uitbetaald krijgt. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt boven deze vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds beschikt dus over voldoende financiële reserves. Maar ook ons pensioenfonds merkt de impact van de lage rente en de koersschommelingen op de aandelenmarkt. In het beleggingsplan 2020 heeft het beheersen van de risico's en tegelijkertijd het zoeken naar kansen om het rendement te verhogen alle aandacht.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
Financiële positie
 
Pensioen3daagse: dit kunt u doen voor uw pensioen! 
De afgelopen drie dagen stond tijdens de Pensioen3daagse de vraag centraal hoe we mensen kunnen helpen inzicht te krijgen in hun pensioen.
Wist u bijvoorbeeld dat er ook van alles geregeld is voor uw partner en kinderen? Standaard bouwde u naast het ouderdomspensioen voor uzelf ook een partnerpensioen op voor uw partner. Dit ontvangt uw partner als u overlijdt. Kinderen ontvangen dan een wezenpensioen. U leest er hier meer over. 

Hebt u een vraag hierover of wilt u iets anders vragen over pensioen? Dan kunt u ons bereiken via pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl of via 020 426 63 20.

Direct zien wat er voor u geregeld is? Klik op de button hieronder en ga naar Mijn nabestaanden. 
MijnStaplesPensioen
 
 
Wat als het mee-of tegenzit?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u sinds 1 oktober drie scenario's voor uw totale pensioen: het verwachte pensioen, uw pensioen als het meezit en uw pensioen als het tegenzit.

In de scenario's is de AOW meegerekend en wordt ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen. Klik hier voor meer informatie.

Benieuwd? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl, log in met DigiD en bekijk de scenario's die voor u gelden.

 
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples
Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst.
Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven