‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 2 | Jaargang 4 | woensdag, 31 juli 2019
IN DIT NUMMER:
1. AOW-leeftijd stijgt de komende jaren minder hard
2. Beleidsdekkingsgraad 120,8%
3. Terugblik 2018
4. De toekomst tegemoet
5. Word lid van de VGB
6. Pensioenakkoord, hoe nu verder?
AOW-leeftijd stijgt de komende jaren minder hard
De AOW leeftijd stijgt volgens de afspraken in het onlangs bereikte pensioenakkoord minder hard dan gepland. In de huidige situatie gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 zou de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting.

In het pensioenakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd
Vanaf 1 januari 2020 stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland. De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Check ieder jaar in januari of de AOW-leeftijd is veranderd op www.svb.nl.

Beleidsdekkingsgraad 120,8%
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is eind juni 2019 120,8%. De actuele dekkingsgraad is eind juni 2019 117,2%. Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt.
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 15,3% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 115,3%. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende reserves zijn en iedereen ook bij financiële tegenvallers een pensioen uitbetaald krijgt. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt boven deze vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds beschikt dus over voldoende financiële reserves.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
Financiële positie
 
Terugblik 2018
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Staples is gepubliceerd. Benieuwd wat er in een jaar allemaal gebeurt bij een pensioenfonds en wat er wordt besproken? Lees dan het verkorte jaarverslag.
De digitale versie is nu al beschikbaar op de website van het pensioenfonds. Hebt u er voor gekozen om informatie van het pensioenfonds per post te ontvangen, dan krijgt u het verkorte jaarverslag in augustus in de brievenbus. Op de website vindt u ook het volledige jaarverslag. 
Verkort Jaarverslag
 
Volledig Jaarverslag
 
 
De toekomst tegemoet
Het pensioenfonds is sinds 1 juli 2018 een zogenoemd gesloten pensioenfonds. Er wordt geen pensioen meer in opgebouwd en er hoeft dus ook geen premie meer te worden betaald. Het bestuur blijft controleren of de huidige uitvoeringsvorm nog steeds de beste optie is voor alle belanghebbenden.  
Een gesloten pensioenfonds kan zelfstandig voortbestaan. Het pensioenvermogen levert naar verwachting via beleggingen genoeg op om de pensioenen uit te betalen (inclusief toeslagverlening, als het goed gaat). Gesloten fondsen lopen wel risico's. Want ook zulke relatief kleine fondsen moeten voldoen aan alle wet-en regelgeving en ze moeten zorgen voor geschikte bestuurders.
Word lid van de Vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples
De Vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (VGB) zet zich in voor uw pensioen, zowel van de gepensioneerden als de toekomstige gepensioneerden.
De VGB werd begin 2002 opgericht met het doel om als gepensioneerden en niet-actieve deelnemers directer betrokken te zijn bij het pensioenfonds Staples en de besluitvorming van het pensioenfonds.

U kunt zich aanmelden via het forumulier op de website van de VGB. Klik hiervoor op onderstaande button. 
Naar website VGB
 
Pensioenakkoord, hoe nu verder?
De regering en werkgevers en werknemers (sociale partners) zijn het met elkaar eens over welke sterke elementen van ons huidige pensioenstelsel moeten blijven en wat er moet veranderen aan de manier waarop we nu pensioen opbouwen. 

Het bereiken van een pensioenakkoord brengt ons een stapje dichterbij een toekomstbestendig pensioenstelsel.

In het nieuwe pensioenstelsel reageren pensioenen sneller op wat er in de economie gebeurt. Dat betekent dat de pensioenen in economisch goede tijden sneller geïndexeerd kunnen worden. Aan de andere kant betekent het ook dat de pensioenen in slechte tijden eerder verlaagd kunnen worden.

Lees meer
 
 
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples
Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst.
Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven