‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 1 | Jaargang 4 | woensdag, 29 mei 2019
IN DIT NUMMER:
1. Uniform Pensioenoverzicht in de mailbox of op de mat
2. Website en MijnStaplesPensioen samengevoegd
3. Beleidsdekkingsgraad 121,7%
4. Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds
5. Leg uw e-mailadres vast in MijnStaplesPensioen
6. Haalbaarheidstoets 2019: pensioenfonds geslaagd
Uniform Pensioenoverzicht in de mailbox of op de mat
Vorige week hebben alle gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht ontvangen. Op het overzicht vindt u het opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Staples.
U kunt het overzicht gebruiken om uw inkomen voor later in kaart te brengen. Hebt u ook pensioen bij andere werkgevers opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw andere pensioenen.
 
Website en MijnStaplesPensioen samengevoegd
Sinds 1 mei kunt u een kijkje nemen op de nieuwe website van het pensioenfonds. De oude website is samengevoegd met de Mijnomgeving. 

U vindt vanaf nu alle informatie over uw persoonlijke pensioen, het pensioenfonds en de pensioenregeling op één plek. Zo kunt u makkelijk schakelen tussen uw persoonlijke informatie en de algemene informatie over het pensioenfonds. Met deze vernieuwing maken we uw persoonlijke informatie toegankelijker.

Ga direct naar de website! 
 
 
Beleidsdekkingsgraad 121,7%
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is eind april 2019 121,7%. Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt.
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 15,5% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 115,5%. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende reserves zijn en iedereen ook bij financiële tegenvallers een pensioen uitbetaald krijgt. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt boven deze vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds beschikt dus over voldoende financiële reserves.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
Financiële positie
 
Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds
De voorzitter van het verantwoordingsorgaan, de heer M. Tipker, is op 9 maart 2019 overleden. De heer Tipker heeft als lid van het verantwoordingsorgaan en in het verleden als directeur van het bestuursbureau een belangrijke bijdrage geleverd aan het pensioenfonds. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. 

De leden van het verantwoordingsorgaan controleren het handelen van het bestuur met betrekking tot het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft twee vertegenwoordiger namens de aangesloten ondernemingen, één vertegenwoordiger namens de actieve deelnemers, één namens de gewezen deelnemers en drie vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. Op dit moment staan er twee vacatures open.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt:

1. R. Meijer
2. H. Winkel
3. G. Altena, secretaris
4. D. de Rooij
5. B. Mol 

Leg uw e-mailadres vast in MijnStaplesPensioen
U ontvangt bepaalde post van het pensioenfonds alleen nog digitaal. Tenzij u hebt aangegeven uw post in de brievenbus te willen ontvangen. 

Als er digitale post klaarstaat in Mijn documenten, dan krijgt u een e-mailnotificatie. Daarvoor moet u wel uw e-mailadres vastleggen in MijnStaplesPensioen. 

Hebt u dat nog niet gedaan?
Log dan nu in op onze website. Dat kan met uw DigiD. Nadat u bent ingelogd, vragen wij u om een e-mailadres vast te leggen. Daana ontvangt u een vertificatiemail waarmee u uw e-mailadres kunt bevestigen. 

Direct inloggen
 
Haalbaarheidstoets 2019: pensioenfonds geslaagd
Het pensioenfonds voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.
In 2015 heeft het bestuur de (lange termijn) risicohouding van het pensioenfonds vastgelegd. Hierbij zijn ondergrenzen voor het pensioenresultaat bepaald. Het verwachte pensioenresultaat wordt vervolgens elk jaar aan deze grenzen getoetst.

Uit de uitkomsten van de toets blijkt dat het te verwachten pensioenresultaat voldoet aan de vooraf gestelde grenzen. Ook in een slechtweerscenario blijft het resultaat binnen die grenzen.


Meer informatie over de haalbaarheidstoets
 
 
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples
Pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds. Voor premievrije deelnemers en pensioengerechtigden blijft het fonds de regeling uitvoeren. Het fonds wil alle deelnemers een goed pensioen bieden voor het geld dat zij aan het fonds hebben toevertrouwd, nu en in de toekomst.
Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven