‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Editie 2 | Jaar 3 | August 2018
IN DIT NUMMER:
1. Alle werknemers van Staples over naar beschikbare premieregeling
2. Een gesloten pensioenfonds per 1 juli 2018
3. Financiële positie is gezond
4. Haalbaarheidstoets 2018: pensioenfonds geslaagd
5. Uitkomst deelnemersonderzoek
6. Terugblik 2017
Alle werknemers van Staples over naar beschikbare premieregeling
Staples heeft besloten dat alle werknemers in dienst van Staples per 1 juli 2018 pensioen opbouwen in de beschikbare premieregeling bij LifeSight (de premie pensioen instelling van Willis Towers Watson).
Sinds 1 januari 2015 deden nieuwe werknemers van Staples al mee aan deze pensioenregeling. Het pensioen dat tot 1 juli 2018 is opgebouwd, blijft bij het pensioenfonds staan. In september ontvangen alle deelnemers die nog pensioen opbouwen een brief van het pensioenfonds. Daarin leggen wij uit wat dit voor hun pensioen bij het Staples Pensioenfonds betekent.
 
Een gesloten pensioenfonds per 1 juli 2018
Nu er geen nieuw pensioen meer wordt opgebouwd in Pensioenfonds Staples, gaat het pensioenfonds verder als een zogenoemd gesloten pensioenfonds. Ook een gesloten pensioenfonds kan zelfstandig voortbestaan.  

Weliswaar komen er geen premies meer binnen, maar ook de verplichtingen nemen af. Het pensioenvermogen levert naar verwachting via beleggingen genoeg op om de pensioenen uit te betalen (inclusief indexatie, als het goed gaat). Gesloten fondsen lopen wel bepaalde risico’s. Want ook zulke relatief kleine fondsen moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving en ze moeten zorgen voor geschikte bestuurders. Alternatieven zijn ook tegen het licht gehouden. Het fonds kan bijvoorbeeld overgaan naar een bedrijfstakpensioenfonds, een Algemeen Pensioenfonds (APF) of een verzekeraar. Een combinatie is in principe ook mogelijk. Na zorgvuldige en evenwichtige afweging van alle belangen, vindt het bestuur het voortgaan als zelfstandig pensioenfonds op dit moment de beste optie. In de toekomst kan dat veranderen. Uiteraard houdt het bestuur alle deelnemers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Hebt u vragen? Kijk dan bij de Q&A Toekomst op de website.

Toekomst van Pensioenfonds Staples
 
 
Financiële positie is gezond
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples is eind juli 2018 123,5%. Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt.
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 16,2% hoger zijn dan onze verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad van 116,2%. Deze buffer zorgt ervoor dat er voldoende reserves zijn en iedereen ook bij financiële tegenvallers een pensioen uitbetaald krijgt. De huidige beleidsdekkingsgraad ligt boven deze vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds beschikt dus over voldoende financiële reserves.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.
Financiële positie
 
Haalbaarheidstoets 2018: pensioenfonds geslaagd
Het pensioenfonds voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.
In 2015 heeft het bestuur de (lange termijn) risicohouding van het pensioenfonds vastgelegd. Hierbij zijn ondergrenzen voor het pensioenresultaat bepaald. Het verwachte pensioenresultaat wordt vervolgens elk jaar aan deze grenzen getoetst.

Uit de uitkomsten van de toets blijkt dat het te verwachten pensioenresultaat voldoet aan de vooraf gestelde grenzen. Ook in een slechtweerscenario blijft het resultaat binnen die grenzen.


Meer informatie over de haalbaarheidstoets
 
 
Uitkomst deelnemersonderzoek
In 2017 heeft Staples een groot deelnemersonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat de gepensioneerde deelnemers het pensioenfonds goed waarderen (7,6). De actieve deelnemers waren iets minder tevreden, maar gaven wel een goede voldoende (6,4).
Actieve deelnemers voelen zich waarschijnlijk wat minder thuis bij het pensioenfonds. Gepensioneerden geven aan graag goed geïnformeerd te willen blijven over het pensioenfonds, de risico’s en de kosten. Hier blijven we als pensioenfonds dan ook alert op. Naast het jaarlijkse verkorte jaarverslag sturen we meerdere keren per jaar deze digitale nieuwsbrief, plaatsen we veel informatie op de website en Q&A’s over verschillende onderwerpen. Verder geeft het onderzoek inzicht in nieuwe wensen voor communicatie, zoals e-mailalerts. Of dit mogelijk is, moet nog worden onderzocht.
 
Terugblik 2017
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Staples is gepubliceerd. De financiële positie van het fonds is sinds eind 2017 weer op peil. Benieuwd wat er in een jaar allemaal gebeurt bij een pensioenfonds en wat er wordt besproken? Lees dan het verkorte jaarverslag.
De digitale versie is nu al beschikbaar op de website van het pensioenfonds. Hebt u er voor gekozen om informatie van het pensioenfonds per post te ontvangen, dan krijgt u het verkorte jaarverslag eind augustus in de brievenbus. Op de website vindt u ook het volledige jaarverslag. 
Verkort jaarverslag
Volledig jaarverslag
 
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples

Pensioenfonds Staples verzorgt de pensioenregeling voor medewerkers van Staples en aangesloten ondernemingen die voor 1 januari 2015 al deelnamen aan de pensioenregeling van het fonds. Het fonds wil voor alle belanghebbenden een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn. Daarom voert het bestuur een solide financieel beleid en toetst het of afspraken voldoen aan wet- en regelgeving. Het pensioen is niet alleen een voorziening voor uw oude dag. Mocht u iets overkomen, dan voorziet een pensioenregeling gewoonlijk ook in een voorziening voor uw partner. Ook als u arbeidsongeschikt raakt, is in uw pensioenregeling een voorziening opgenomen die er in bepaalde gevallen voor zorgt dat u wel pensioen blijft opbouwen. 

Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven