Nieuws van uw pensioenfonds
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
  |  online lezen  |  afmelden
 
Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel
april 2018
 
 
 
Pensioenstand op het BMC
Afgelopen twee weken waren wij op het BMC met pensioenmentoren, bestuursleden en PIT-ers. We hebben veel gesprekken gehad over o.a. de NAP, deeltijdwerken en de Pensioenplanner. Het was leuk om alle vragen te beantwoorden tijdens deze twee weken op het BMC. Nu helpen we u graag met uw vragen via telefoon, mail of tijdens het pensioenspreekuur.
Vragen? Neem contact met ons op
 
 
 
 
 
Gedeeltelijke indexatie actieve deelnemers
Door de salarisverhoging van 1% per 1 januari 2018 heeft het bestuur op 6 april 2018 besloten om met terugwerkende kracht een indexatie van 0,23% aan actieve deelnemers te verlenen. Actieve deelnemers zijn werknemers bij KLM of KLC die pensioen opbouwen. Werkt u bij KLM of KLC en bouwt u pensioen op? Dan wordt uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) per 1 januari 2018 met 0,23% verhoogd.

In de Pensioenplanner via MijnKLMPensioen kunt u zien wat deze aanpassing voor u betekent.
Lees het volledige bericht op de website
 
 
 
 
 
Een periode non-actief? Dat heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw
Frans Vos, senior purser, nam een tijd geleden iedere zomer onbetaald verlof om als reisleider in Alaska te werken. 'Ik wilde mijn pensioenopbouw door laten lopen. Na het verlof heb ik daarom een offerte aangevraagd bij het pensioenfonds en heb mijn pensioenopbouw aangevuld. Naast de werknemersbijdrage aan de premie heb ik ook de werkgeversbijdrage betaald.' 

Bent u van plan om langer dan een maand met verlof te gaan? Kijk op de website en de Pensioenplanner via MijnKLMPensioen wat dat betekent voor uw pensioen.
Lees meer over non-activiteit
 
 
 
 
 
Eindloon-/middelloonregeling, wat is het verschil?
Deze vraag werd bij de pensioenstand op het BMC vaak aan ons gesteld. Het belangrijkste verschil is dat in een eindloonregeling de pensioenopbouw gebaseerd is op het laatstverdiende salaris. Bij een middelloonregeling is het pensioen dat je opbouwt gebaseerd op je gemiddelde salaris. Nieuw in dienst? Dan doet u standaard mee aan de eindloonregeling. Switchen is niet mogelijk.
Lees verder op de website
 
 
 
 
 
Hoe staat het fonds er financieel voor?
De beleidsdekkingsgraad van het Cabinefonds is 115,7% per eind maart 2018. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100% dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

Voor de zekerheid moeten we een buffer aanhouden van 27%. De vereiste dekkingsgraad is 127%. Het Cabinefonds heeft vorige maand een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB hoe het in tien jaar tijd op het vereiste niveau komt.
Lees meer over het herstelplan
Lees het kwartaalbericht Q1 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensioenfonds KLM cabinepersoneel
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit een automatische mailbox.
Uw reactie op deze nieuwsbrief wordt daarom niet gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen?
Kijk dan op mijn.klmcabinefonds.nl of neem contact met ons op, tel. (020) 426 62 30 of mail naar pensioenservice@klmcabinefonds.nl. We helpen u graag verder.