Hoe beheersen we risico's?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Uitgave 2 | jaargang 2 | oktober 2017
IN DIT NUMMER:
1. Betrouwbaar beheer van uw pensioengeld
2. Risicobereidheid
3. Hoe zeker is uw pensioen?
4. Deelnemersonderzoek afgerond
5. Pensioen3daagse
Betrouwbaar beheer van uw pensioengeld
Het beheer van een pensioenfonds draait voor een groot deel om het beheersen van risico’s. Een pensioenfonds kan risico’s niet helemaal uitsluiten, want dan zou uw pensioengeld niet belegd kunnen worden. En zonder de opbrengst van beleggingen kan een pensioenfonds uw pensioenkapitaal niet voldoende laten groeien.
Hoe zorgen we ervoor dat we zo verantwoord mogelijk risico lopen? Een goed functionerende en betrouwbare organisatie van het pensioenfonds is hiervoor essentieel.
  
Lees op de website meer over de verschillende risico’s, hoe deze worden beheerst en hoe dit wordt gecontroleerd.
 
Risicobereidheid
Bij het beheersen van risico’s neemt het bestuur ook de mening van de deelnemers mee. Hoeveel risico mag het pensioenfonds lopen met uw pensioengeld? Met andere woorden: wat is de risicobereidheid van de deelnemers?
Omdat de deelnemers van Staples vergelijkbaar zijn met de gemiddelde pensioenfondsdeelnemer, heeft het bestuur de resultaten van een landelijk risicobereidheidsonderzoek gebruikt. 

In lijn met dit onderzoek probeert het pensioenfonds de kans op onderdekking (dekkingsgraad kleiner dan 100%) binnen 15 jaar onder de 10% te houden. De kans dat de dekkingsgraad binnen drie jaar onder de 104% zakt moet klein zijn.

Op de website ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad vanaf 2015.
Lees verder
 
Hoe zeker is uw pensioen?
U bouwt pensioen op of krijgt een pensioenuitkering van het pensioenfonds. Aan het opbouwen van pensioen zijn risico's verbonden. 
Uw pensioen kan hierdoor bijvoorbeeld mogelijk niet verhoogd (geïndexeerd) worden, doordat het pensioenfonds daar niet meer genoeg geld voor heeft. Als het heel slecht gaat met het fonds, dan kan zelfs een verlaging van uw pensioen een noodzakelijke maatregel zijn.
In het Pensioen 1-2-3 leggen we dit uit. Kijk onder het kopje "Hoe zeker is uw pensioen?"
Lees verder
 
Deelnemersonderzoek afgerond
In september heeft het pensioenfonds een online deelnemersonderzoek uitgevoerd. We hebben een grote groep mensen per e-mail of brief uitgenodigd om hun mening te geven over de dienstverlening en de communicatie van het pensioenfonds.
We willen iedereen die heeft meegedaan hartelijk bedanken voor de tijd en moeite. Zodra de resultaten bekend zijn en we deze hebben geanalyseerd, delen we ze via de website en in deze nieuwsbrief.
 
Pensioen3daagse
Op 30 oktober en op 1 en 2 november vindt de jaarlijkse, landelijke Pensioen3daagse plaats, een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Op deze drie dagen wordt er bij verschillende instanties in het hele land extra aandacht besteed aan pensioen.
Wat kunt u doen tijdens deze dagen?
  • Op de website van de Pensioen3daagse vindt u handige tools die u inzicht geven in uw pensioen. 
  • Op MijnStaplesPensioen kunt u 24 uur per dag inloggen en uw eigen opgebouwde en te bereiken pensioen bekijken. U kunt alle pensioenkeuzes uitproberen en ziet dan meteen wat voor invloed ze hebben op de hoogte van uw pensioen.
  • Bij pensioenfonds Staples kunt u gedurende deze drie dagen uiteraard ook terecht met al uw pensioenvragen.

Hebt u daarna nog vragen of wilt u iets anders vragen over pensioen? Dan kunt u ons bereiken via pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl of via 020 426 63 20.
Ga naar MijnStaplesPensioen
 
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples

Pensioenfonds Staples verzorgt de pensioenregeling voor medewerkers van Staples en aangesloten ondernemingen die voor 1 januari 2015 al deelnamen aan de pensioenregeling van het fonds. Het fonds wil voor alle belanghebbenden een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn. Daarom voert het bestuur een solide financieel beleid en toetst het of afspraken voldoen aan wet- en regelgeving. Het pensioen is niet alleen een voorziening voor uw oude dag. Mocht u iets overkomen, dan voorziet een pensioenregeling gewoonlijk ook in een voorziening voor uw partner. Ook als u arbeidsongeschikt raakt, is in uw pensioenregeling een voorziening opgenomen die er in bepaalde gevallen voor zorgt dat u wel pensioen blijft opbouwen. 

Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven