Nieuws van uw pensioenfonds | online lezen | afmelden
Algemeen pensioenfonds KLM
 
april 2017
 
Inhoud
Blog van de vice-voorzitters
De financiële positie in het kort
Geactualiseerd herstelplan ingediend
Nieuwe Focus op de mat
Meld u aan voor een Pensioen In Zichtdag
Anw-hiaatpensioen aangepast
 
Een positief eerste kwartaal, en wat staat ons te wachten?
Het pensioenfonds heeft een goed financieel kwartaal achter de rug. Sinds begin 2017 steeg de beleidsdekkingsgraad van 103,4% naar 106,1%. Dit betekent dat Algemeen Pensioenfonds KLM geen dekkingstekort meer heeft en dat is goed nieuws.
Het pensioenfonds heeft nog wel een reservetekort.
Wat dat betekent en wat er verder speelt in het tweede kwartaal, leest u in het nieuwste blog van de vice-voorzitters, over de financiële positie van Algemeen pensioenfonds KLM.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Is er genoeg geld?
Vermogen en verplichtingen
Het geld dat een pensioenfonds heeft, noemen we pensioenvermogen. Het geld dat een pensioenfonds nu en in de toekomst moet uitkeren zijn pensioenverplichtingen.

De verhouding tussen vermogen en verplichtingen geven we weer in de beleidsdekkingsgraad.
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, is er precies genoeg geld om alle uitkeringen nu en in de toekomst te betalen. De beleidsdekkingsgraad is dan 100%. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad,hoe beter.
Eind maart 2017 is de beleidsdekkingsgraad 106,1%.

Het moet nog beter
Van de overheid moeten er extra reserves zijn om zeker te zijn dat alle pensioenen in de toekomst betaald kunnen worden. We moeten het vermogen dus nog verder laten groeien.

Kans op indexatie klein
De kans op verhoging van de pensioenuitkeringen in lijn met de stijging van de prijzen is de komende vijf jaar klein. Het verlagen (korten) van de pensioenuitkeringen is op dit moment ook niet aan de orde.

Lees meer over de dekkingsgraad
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Herstelplan ingediend
Aan het einde van kwartaal 1 heeft Algemeen Pensioenfonds KLM een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het pensioenfonds heeft namelijk nog steeds een reservetekort.
Wilt u weten wat er in het herstelplan staat en wat dit voor u betekent? Lees dan het nieuwsbericht op de website.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Nieuwe focus op de mat!
Rond 25 april hebben alle actieve deelnemers en gepensioneerden het pensioenblad Focus in de brievenbus gekregen. 
Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om minder te werken voorafgaand aan uw pensioen? In deze Focus vindt u een compleet overzicht.
Daarnaast stellen we nieuw bestuurslid Kirsten Pronk aan u voor. Zij is sinds november vorig jaar lid van het bestuur en vertelt over haar achtergrond en haar rol bij het pensioenfonds.
Maak ook kennis met Irene Haan, die grootse plannen heeft voor na haar pensioendatum.
Natuurlijk vindt u ook weer actuele informatie over de financiële positie van het pensioenfonds, veelgestelde vragen en de agenda van het bestuur.

Lees de Focus van april 
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Komt uw pensioen in zicht?
Denkt u erover om met pensioen te gaan? En bent u benieuwd wat u te wachten staat? Bezoek dan eens een Pensioen In Zichtdag. Op deze dag vertellen wij u alles wat u moet weten over uw pensioen.
De eerstvolgende Pensioen In Zichtdagen zijn op 30 juni en 6 juli.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Anw-hiaatpensioen aangepast aan nieuwe AOW-leeftijd
De uitkeringsperiode van het Anw-hiaatpensioen is aangepast aan de nieuwe AOW-leeftijd van de achterblijvende partner. Dit betekent dat het Anw-hiaatpensioen doorloopt tot uiterlijk 67 jaar en 3 maanden. Dit geldt voor Anw-hiaatpensioenen die zijn ingegaan op of na 1 januari 2017.

Is een Anw-hiaatpensioen ingegaan vóór 1 januari 2017? Dan verandert er niets. Dit Anw-hiaatpensioen loopt door tot uiterlijk de AOW-leeftijd van de achterblijvende partner die gold op het moment van ingang.
 
 
Facebook   Twitter
  Mijn KLM pensioen   Stuur door
 
Algemeen pensioenfonds KLM
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit een automatische mailbox. Uw reactie op deze nieuwsbrief wordt daarom niet gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk dan op www.klmgrondfonds.nl of neem contact met ons op, tel. (020) 426 62 10 of mail naar pensioenservice@klmgrondfonds.nl. We helpen u graag verder.