Lees meer over de vertegenwoordiging door de VGB en de toekomst van het pensioenfonds. Bekijk hier de online versie
Uitschrijven
 
Staples Pensioenfonds
Nieuws
Uitgave 1 | jaargang 1 | November 2016
IN DIT NUMMER:
1. Vertegenwoordiging door VGB
2. Toekomst van het pensioenfonds
3. Makkelijker inloggen met DigiD
4. Verhoging AOW-leeftijd
Eerste digitale nieuwsbrief
Na de presentatie van de nieuwe website van ons pensioenfonds begin dit jaar, volgt nu de eerste digitale nieuwsbrief. Hiermee houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Pensioenfonds Staples. 
In deze editie leest u onder andere over de uitslag van de stemming over vertegenwoordiging door de VGB (Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples) en informatie over de toekomst van het pensioenfonds.
 
VGB blijft gepensioneerden vertegenwoordigen in pensioenfondsbestuur
Ruim 2100 pensioengerechtigden hebben via inzending van het stemformulier aangegeven dat zij ermee instemmen als groep door de VGB (Vereniging van Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples) in het pensioenfondsbestuur te worden vertegenwoordigd.
Enkele VGB-leden zitten namens alle pensioengerechtigden in het bestuur en andere organen van het pensioenfonds. Een keer in de drie jaar vraagt het pensioenfonds aan alle (ca. 4200) gepensioneerden of zij hier nog steeds achter staan. Uit de stemming blijkt dat een ruime meerderheid (92%) van de inzenders van het stemformulier (ca. 2300) het vertrouwen heeft dat de VGB hen goed vertegenwoordigt. Wilt u meer weten over de kandidaatstelling voor het bestuur, raadpleeg dan het huishoudelijk reglement op de website.
Toekomst van het pensioenfonds
De laatste tijd krijgt het fonds vragen binnen over de toekomst van het fonds. Aanleiding voor deze vragen is waarschijnlijk dat het fonds krimpt, onder andere omdat er geen nieuwe deelnemers meer toetreden tot het fonds. Het bestuur van het fonds heeft zich verdiept in de risico’s die een krimpend fonds loopt en daar een uitgebreide analyse van gemaakt.
Naar aanleiding van deze analyse is een kwetsbaarheidsmatrix opgesteld. Aan de hand van deze matrix bekijkt het bestuur voortdurend of het de beste oplossing is voor alle belanghebbenden om als zelfstandig pensioenfonds verder te gaan en/of dat er een andere vorm moet worden gekozen. Met belanghebbenden wordt bedoeld actieve deelnemers, gewezen deelnemers (oud-werknemers die nog niet met pensioen zijn maar nog wel pensioenaanspraken bij het fonds hebben), pensioengerechtigden en de werkgever. Daaruit blijkt dat op dit moment voortzetting van het pensioenfonds in de huidige vorm de beste optie is voor alle belanghebbenden. In de toekomst kan voor een andere vorm gekozen worden. Wil u meer weten? Lees dan het artikel op de website of kijk bij de veelgestelde vragen.
Lees verder
Makkelijker inloggen met DigiD
Om nog makkelijker in te loggen op MijnStaplesPensioen kunt u vanaf begin 2017 uw DigiD gebruiken. Zo hebt u maar één inlogcode nodig om zowel uw zaken met de overheid als uw pensioenzaken te regelen. 
Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. Dat kan via de website digid.nl. Nog niet iedereen kan op dit moment gebruik maken van MijnStaplesPensioen, zoals bijvoorbeeld pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. Met de invoering van DigiD krijgen ook deze groepen toegang tot MijnStaplesPensioen. U wordt hierover nog apart geïnformeerd.
Verhoging AOW-leeftijd in 2022
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat naar aanleiding van de gestegen levensverwachting de AOW-leeftijd vanaf 2022 wordt vehoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden.
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bent u geboren na 30 september 1955? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en drie maanden. Wilt u weten wat uw verwachte AOW-leeftijd is? Vul uw geboortedatum in op de AOW-tool. Wilt u meer weten over de AOW? Lees dan verder op de website.
Lees verder
Contact
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl
+ 31 20 4266 320
www.pensioenfondsstaples.nl
Over Pensioenfonds Staples
Pensioenfonds Staples verzorgt de pensioenregeling voor medewerkers van Staples en aangesloten ondernemingen die voor 1 januari 2015 al deelnamen aan de pensioenregeling van het fonds. Het fonds wil voor alle belanghebbenden een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn. Daarom voert het bestuur een solide financieel beleid en toetst het of afspraken voldoen aan wet- en regelgeving. Het pensioen is niet alleen een voorziening voor uw oude dag. Mocht u iets overkomen, dan voorziet een pensioenregeling gewoonlijk ook in een voorziening voor uw partner. Ook als u arbeidsongeschikt raakt, is in uw pensioenregeling een voorziening opgenomen die er in bepaalde gevallen voor zorgt dat u wel pensioen blijft opbouwen. 
Mijn gegevens  -  Stuur door naar een vriend  -  Uitschrijven